Transport i montaż

Elementy typu L ustawione są na paletach, które należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem podczas transportu.

Do podnoszenia elementów należy używać zawiesi, bądź specjalnych chwytaków. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić elementu, unikać narzędzi, które mogą spowodować wyszczerbianie krawędzi. Dobijać młotkiem gumowym, stosując dylatacje.

Wbudowanie elek:

  • właściwe zagłębienie ściany oporowej,
  • wymiana podłoża i odpowiednie zagęszczenie w przypadku gruntów o małej nośności.

Segmenty muru należy ustawić na wyrównanym i wypoziomowanym podłożu gruntowym. Zaleca się wykonanie warstwy wyrównującej z betonu klasy C 16/20 (B-20) oraz zaprawy cementowej np. podsypki 1:4.

Szczeliny pionowe na styku sąsiednich elementów pozostawić niewypełnione jako dylatacja. Stronę wewnętrzną (zasypywaną od strony gruntu) zaleca się izolować folią lub  za pomocą pasków papy termozgrzewalnej o szerokości  min. 20 cm (po 10 cm na stronę).